Archief voor 2012

Wat te doen na afwijzing aangepaste stoel door zorgverzekering

zaterdag 30 juni 2012

Regelmatig zijn wij mensen van dienst die een goede stoel nodig hebben vanwege medische problematiek maar er geen verstrekt krijgen door hun zorgverzekeraar. Maar al te vaak blijft men dan zitten op het aanwezige meubilair of zit men op een ‘krijgertje’. Niet per sé de geschikte stoel bij de zitvraag. Of zoals meestal het geval: per sé niet…

Afwijzing kan begrijpelijk maar onterecht zijn
Er zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden; de aanvraag bij de zorgverzekeraar kan verkeerd gedaan danwel beoordeeld zijn. Neerleggen bij een afwijzing is dan niet aan te bevelen. Een nieuwe aanvraag doen wél! Zorgverzekeraars weten prima hoe de wet- regelgeving en dan met name het Hulpmiddelen reglement in elkaar zit dus als er recht op verstrekking bestaat, moet er gewoon geleverd worden. Of de behandelend (ergo-)therapeut heeft zaken over het hoofd gezien en de aanvraag verkeerd gedaan. Het hele traject is mensenwerk en waar gewerkt wordt, vallen spaanders.

Boosheid na afwijzing kan begrijpelijk maar onterecht zijn
Uiteindelijk blijft het zo, dat wanneer een zitprobleem ook verholpen kan worden in wat wij een standaard stoel noemen, er géén recht op verstrekking bestaat van een ‘Aan Functiebeperking Aangepaste Stoel’. Dat leidt nog wel eens tot bijzonder teleurgestelde reacties van clienten. De ernst van een aandoening of enorme pijn problematiek doet wat de toewijzing betreft namelijk niet ter zake.

Goed dus, om ieder geval goed voorgelicht te worden en te begrijpen waarom wordt afgewezen indien dat het geval is.

Gemeentelijke overheid is nog wel eens coulant
De verstrekking van zitvoorzieningen als hulpmiddel om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, zijn geregeld binnen Zorgverzekeringswet. Veel lokale overheden voelen zich daarom niet geroepen hier binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning iets voor te regelen. De WMO geeft gemeenten wel de ruimte om hier per geval iets in te doen. Ik heb nu en dan hele sympathieke gestes ervaren van het ambtelijk apparaat. Hier geldt dus: “Nee heb je; ja kun je krijgen/niet geschotenis altijd mis…’

Fondsen verstrekken nog wel eens subsidies
Ook Zitvoorzieningen worden in gevallen gesubsidieerd door fondsen zoals o.a. het ANGO-fonds. Aanvragen voor zit- en ligvoorzieningen (sta-op-stoelen en bedden) kunnen hier worden ingediend wanneer er sprake is van een fysieke beperking. Voorwaarde is o.a. dat een ergotherapeut de aanvraag ondersteunt. Klik hier om te lezen over bijdrage sta-op-stoel aanvragen ANGO-fonds.

Professionele zorgverleners weten in veel gevallen nog veel meer te verzinnen om de gerezen situatie het hoofd te bieden. Hoe dan ook; de aanhouder wint!

Hulpmiddelen: Wanneer verleiden misleiden wordt..

vrijdag 9 maart 2012

Deze week konden we op televisie bij Tros Radar zien hoe leveranciers van hoortoestellen een loopje nemen met hun cliënten.

Momenteel zijn er ongeveer 1,4 miljoen slechthorenden in Nederland. Ongeveer de helft daarvan heeft nog geen gehoorapparaat. Een flink aantal potentiële kopers, dus hoortoestellen zijn big business. De grote spelers kent u al, want ook u ontkomt niet aan hun marketingmachine. Heel Nederland moet naar hun hoorwinkel komen!

Aan u, als consument, de taak om de audicien te vinden die zijn werk met passie doet en die werkt aan een gezonde bedrijfsvoering met tevreden klanten die voor een degelijke dienst een fair tarief betalen.

Naast hoortoestellen kennen we veel meer voorzieningen waarmee een handicap geheel of ten dele gecompenseerd kan worden. Van eenvoudige toiletverhogers en douchestoelen tot complexe sta-op-bedden en ook scootmobielen. Bij het gebruik ervan is het zelfstandig functioneren, en hiermee het persoonlijk welzijn, enorm gebaat. Door de terugtredende overheid moeten gebruikers van hulpmiddelen steeds vaker de aanschaf zelf bekostigen.

Zorgdrager Zitadviseurs in Delft is actief in de wereld van de noodgedwongen veelzitters. Door de zeer intensieve samenwerking met eerstelijns-zorgverlening en zorgverzekeraars hebben we veel ervaring in het adviseren en leveren van hulpmiddelen aan veelzitters.

Ook in onze branche neemt de windhandel toe. We zien steeds meer stomme marketing-fratsen: goedkoop lijkende financieringen (0% rente!) of grof geld bieden voor uw oude stoel. Ze lokken de onwetende consument naar winkels waar vakkennis vaak ver te zoeken is. Het draait dan slechts om omzetgedreven pushverkoop.

Wij van Zorgdrager vinden dat aan argeloze veelzitters veel te vaak fout zitmeubilair verkocht wordt.Met alle medische, financiële en emotionele consequenties van dien. Een stoel verkopen is een vak.

Aan u, als veelzitter, mantelzorger of professioneel zorgverlener de taak om de échte zitspecialist te vinden die zijn werk met passie doet. Die werkt aan een gezonde bedrijfsvoering. Met écht tevreden klanten die voor een degelijke dienst een fair tarief betalen.